MOM’S THE FIRST EMBRACE (skin to skin newborn, breastfeeding)

MOM'S THE FIRST EMBRACE (skin to skin newborn, breastfeeding)Tại phòng sanh gia đình của bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.HCM), bé Yên Khánh được chậm kẹp dây rốn 5 phút, da tiếp da với mẹ hơn 60 phút, bản năng tự tìm bầu vú và bú cữ đầu tiên trong đời. Đây là khởi đầu hoàn hảo cho hành trình nuôi con bằng sữa mẹ thành công.
Nuôi con bằng sữa mẹ mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và con.
Chia sẻ vì cộng đồng nuôi con bằng sữa mẹ.

source

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*