ഗർഭകാലം അഞ്ചാം ആഴ്ച്ച // Five Week Pregnancy in Malayalam

ഗർഭകാലം അഞ്ചാം ആഴ്ച്ച // Five Week Pregnancy in Malayalamഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കേണ്ട അഞ്ചാം ആഴ്ച്ച . അമ്മക്കും കുഞ്ഞിനും ഉണ്ടാകുന്നമാറ്റങ്ങൾ, ..

ഗർഭകാല സെക്സ് safe ആണോ?

ഗർഭിണി മലർന്നു കിടന്നു ഉറങ്ങിയാൽ

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പൊക്കിൾ പുറത്തേക്കു വരുന്നത് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം

ഗർഭകാലത്ത് ഇടക്കിടക്ക് മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ 😲 നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ? https://youtu.be/vZPCtALH1dI

ആദ്യമായി അമ്മ ആകുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഗർഭിണി മാതളം കഴിച്ചാൽ

ഗർഭിണി Orange എപ്പോൾ എത്ര എങ്ങനെ കഴിക്കണം

ഗർഭിണി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ നിറം കുറയും https://youtu.be/tGXFFrwXhOU

.Love you all….
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ useful ആയി തോന്നിയാൽ ഫ്രണ്ട്സലേക്കു കൂടെ share ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ… ….. by……

Disclaimer:- Information provided on this channel and video is for general purpose only don’t take it as professional advice. Information provided on this channel my own personal experience. All videos uploaded in my channel is general natural and for the education purpose only. If you are more concerned about your health or your baby health you should consult your Doctor.
_____________________________________________
***CopyRight :- all the Contents published on this channel is protected under copyright law and should not be used or reproduced in full or part without the creators (Niya R ) prior permission***

#pregnancycare #niyatalks

source

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*