తల్లి పాలు పెరగటానికి ముఖ్యంగా తినాల్సిన ఆహార పదార్ధాలు/increase breastmilk supply..

తల్లి పాలు పెరగటానికి ముఖ్యంగా తినాల్సిన ఆహార పదార్ధాలు/increase breastmilk supply..

August 27, 2019 Admin 0

తల్లిపాలు పెరగటానికి ముఖ్యంగా తీసుకోవలసిన ఆహారపదార్ధాలు increase breast milk supply మీ బిడ్డకు సంవత్సరం మొత్తం సరిపడినంత పాలు రావటానికి ముఖ్యంగా మీరు తినాల్సినవి ఇవే [more…]

తల్లి పాలు పెరగాలంటే ? - BEST FOOD For Increase Breast Milk - Health Tips In Telugu - ఆరోగ్యం

తల్లి పాలు పెరగాలంటే ? – BEST FOOD For Increase Breast Milk – Health Tips In Telugu – ఆరోగ్యం

January 5, 2017 Admin 0

పాలిచ్చే తల్లి తప్పకుండా తీసుకోవలసిన ఆహారం బిడ్డను నవమాసాలు మోసినప్పటికన్నా, తల్లి ప్రయాణం ఆ పసికందు భూమిమీద పడినప్పుడు మొదలవుతుంది Thank You For Watching….. source