ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು | challenges during breastfeeding

ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು | challenges during breastfeeding

May 1, 2019 Admin 0

ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು * ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರು ಮೊದಲ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ [more…]

ব্রেস্টফিডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি এবং সমস্যাগুলোর সমাধান। Solutions for Breastfeeding challenges

ব্রেস্টফিডিংয়ের প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি এবং সমস্যাগুলোর সমাধান। Solutions for Breastfeeding challenges

February 25, 2019 Admin 0

১ থেকে ৭-ই অগাস্ট ওয়ার্ল্ড ব্রেস্টফিডিং উইক উপলক্ষ্যে আজ আমরা আলোচনায় আছি কনসালট্যান্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান অগ্নিমিতা গিরি সরকারের সাথে। আজ আমাদের [more…]