ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ  | How to breastfeed on 1st day of Delivery

ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ | How to breastfeed on 1st day of Delivery

April 30, 2019 Admin 0

ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಬಹಳ ತಾಯಂದಿರು ಪುಡಿ ಹಾಲಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಬಹಳ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎದೆಹಾಲಿನಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕವು ಅಲ್ಲ. ಎದೆಹಲೆಂಬ ಅಮೃತವನ್ನು [more…]