ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 12 ಸುಲಭ ಉಪಾಯ | Easily increase Breastmilk #breastmilkUK

ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 12 ಸುಲಭ ಉಪಾಯ | Easily increase Breastmilk #breastmilkUK

June 15, 2019 Admin 0

ಎದೆಹಾಲು ಅಮೃತ – ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೃತದಂತೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಮಗು ಬಹಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳುವುದು. [more…]

Increase mother's milk production food / Increase Breastfeeding Food / தாய்ப்பால் அதிகம் சுரக்க

Increase mother's milk production food / Increase Breastfeeding Food / தாய்ப்பால் அதிகம் சுரக்க

June 8, 2019 Admin 0

தாய்ப்பால் அதிகம் சுரக்க, தாய்ப்பால் சுரப்பிற்கு உதவும் உணவு வகைகள் தாய்ப்பால் அதிகரிக்க சாப்பிட வேண்டிய எளிய வகை உணவுகள்! குழந்தைகளுக்கு குறைந்தது முதல் ஆறு மாதம் [more…]