វិធីបង្កេីនទឹកដោះ how to increase breast milk by Dr.Bun laysophea

វិធីបង្កេីនទឹកដោះ how to increase breast milk by Dr.Bun laysophea

November 21, 2019 Admin 0

សួរស្តី ខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ុន ឡាយសុភា ខ្ញុំធ្វើyoutube channel ដេីម្បីចែករំលែកអោយអ្នកមិនបានដឹង ពីបញ្ហាសុខភាព នឹង ជំងឺទូទៅ ព្រោះខ្ញុំឃេីញថាមិនទាន់មានគ្រូពេទ្យណាចេញមុខមកធ្វេីអោយធំដំទេ ឃេីញតែប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតាយកអត្តបទពីទស្សនាវដ្តីឬកាសែតមកនិយាយ ទាំងខ្លួនគាត់មិនយល់ផង តេីអោយប្រជាជនទូទៅយល់នឹងទំនុកចិត្តកេីតទៅ ខ្ញុំមិនខ្មាស់គេក្នុងកាចេញមុខមកនិយាយទេ អ្វីដែលខ្ញុំខ្មាស់គឺខ្លាចប្រជាជនខ្ញុំមិនសូវយល់ដឹងហេីយត្រូវគេបោកប្រាស់នឹងជឿលេីជំនឿបុរាណគ្មានហេតុផលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព&ជិវិត សូមអរគុណ សូមចុច Subscribe youtube [more…]